Foto:

HARALD WIERSEMA: ‘ALS ADVOCAAT KAN IK BIJDRAGEN AAN DUURZAME OPLOSSINGEN’

Hedy Jak6 March 2017

Als student wilde Harald Wiersema (31) vooral nooit bij een groot Zuidas-kantoor gaan werken. Op aandringen van een stagementor ging hij daar toch met mensen praten, en nu werkt hij al zeven jaar als bestuursrechtadvocaat bij NautaDutilh. ‘Aan bestuursrecht zit een heel maatschappelijke kant.’

Na je studie ging je aan de slag bij NautaDutilh, een internationaal advocatenkantoor. Koos je toen bewust voor een groot kantoor? “Jazeker. Ik deed een afstudeerstage bij een klein Amsterdams advocatenkantoor, en daar adviseerden ze goed om me heen te kijken voordat ik zou beslissen waar te gaan werken. ‘Oefen met solliciteren op plekken waar je niet wilt werken’, zei een van de partners en stagementor tegen me. Dat advies heb ik ter harte genomen. Ik wilde nooit op de Zuidas werken, maar ben bij vijf Zuidas-kantoren een kop koffie gaan drinken. Om vervolgens bij NautaDutilh te solliciteren naar een baan. Het gesprek daar was prettig, het waren geïnteresseerde mensen, die ook oprecht benieuwd waren naar wie ik ben. We deelden de passie voor bestuursrecht, spraken over de inhoud van ons vak. En dan vind je elkaar.”

Waarom wilde je eerst niet op de Zuidas werken? “Ik had een bepaald beeld van die kantoren, en veel vooroordelen. Dat het alleen over geld ging, en dat ze er compleet andere normen en waarden op na hielden dan ik. Dat er bijvoorbeeld vooral zakelijke, harde drijfveren aanwezig zouden zijn. Maar ik bleek niet volledig geïnformeerd, want het gesprek bij NautaDutilh was een intiem, menselijk gesprek waarin ook zachtere waarden aan bod kwamen, zoals persoonlijke drijfveren.”

‘Oefen met solliciteren op plekken waar je niet wilt werken’

Als je terugkijkt op je stage bij Russell Advocaten, het kleine kantoor waar je werkte, zie je dan grote verschillen? “Qua werk verschilt het niet veel van een groot kantoor, ook daar was ik bezig het recht te analyseren en toe te passen, en de verschillende standpunten goed te kennen. Het verschil zit in de soorten cliënten, vaak kleinere ondernemers in plaats van overheden of grote bedrijven, en de cultuur. Bij Russell kende ik iedereen van kantoor, lunchten we samen en was de sfeer heel familiair. Bij NautaDutilh lunch je vaker met de mensen van je praktijkgroep, wat eigenlijk een soort klein kantoor is binnen een groot kantoor.”

Wat voor soort zaken doe je? “Bij NautaDutilh heb ik zowel cliënten van de overheid als van het bedrijfsleven, daardoor leer ik me in te leven in verschillende partijen en voor beide kanten te pleiten. Kort geleden adviseerde ik een grote gemeente over het gebruik van een warmtenetwerk in de stad. Een aantal woningen maakt hier gebruik van, maar nu is de vraag of de energieprestaties voldoende zijn, en of de waardering van de energiecertificaten juist is. Als dat niet het geval is, wie voldoet er dan niet aan de verplichtingen? De burgers, overheid, of de energieleverancier? Wij hebben toen een opinie afgegeven over de wettelijke verantwoordelijkheden van deze partijen en over de vraag of de gemeente verplicht is handhavend op te treden. Ons advies bood de gemeente handvatten om hun handelen en besluitvorming te bepalen.”

‘In ongeveer een derde van de zaken die in doe, zit een duurzaamheidscomponent’

Waar wil je je de komende jaren op focussen? “Ik merk dat er steeds meer zaken binnenkomen die te maken hebben met duurzaamheid. In ongeveer een derde van de zaken die in doe, zit een duurzaamheidscomponent. Denk aan overheden die willen investeren in windmolenparken, ondernemingen die grootschalig handelen in zonnepanelen, isolatie van woningen, dat zijn allemaal vraagstukken met betrekking tot duurzaamheidswetgeving. Hierbij gaat het vaak om nieuw te vormen wetgeving, die technisch van aard is. Dat vind ik heel interessant. Ik ben niet per se heel groen, maar als advocaat kan ik op deze manier een steentje bijdragen aan duurzame oplossingen. Grote, kapitaalkrachtige bedrijven adviseren over investeringen in duurzame projecten, dat vind ik belangrijk.”

Je deed een master Staats- en bestuursrecht, en werkt als bestuursrechtadvocaat. Wat spreekt je zo aan in dit rechtsgebied? “Aan bestuursrecht zit een heel maatschappelijke kant. Tijdens mijn studie leerde ik hoe een democratie tot stand komt, hoe wetten worden gemaakt en hoe macht vanuit de grondwet wordt gedelegeerd. Dat vond ik altijd heel interessante onderwerpen, want ze bieden een breder perspectief op het recht. De verdeling van macht fascineert me mateloos. Met aan de ene kant burgers, die hun eigen, individuele rechten hebben. En aan de andere kant de overheid, die het grotere algemene belang behartigt. Dat schuurt soms, en dat maakt het zo boeiend.”

Denk je nog weleens terug aan de collegebanken na zeven jaar advocatuur? “Elk jaar geef ik pleittrainingen en begeleid ik de VAR-pleitwedstrijd op de VU. In die zin ben ik nog steeds betrokken. En ik spreek nog weleens met een hoogleraar en docenten van de afdeling Staats- en bestuursrecht. Een tijdje terug heb ik een cliënt in contact gebracht met een hoogleraar die mijn cliënt met zijn expertise goed kon helpen. Ook zong ik in de band van de rechtenfaculteit, dat waren mooie tijden waar ik vaak aan terugdenk.”

Harald Wiersema

1985 geboren te Lima (Peru) | 1997-2004 Voortgezet wetenschappelijk onderwijs Marnix College, Ede | 2004-2010 Bachelor en Master Nederlands recht. Masterrichting Staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam | 2005-2006 medewerker Legal People, Amsterdam | 2009 stagiair Russell Advocaten, Amsterdam | 2010 -2011 Law Firm School | 2010- heden advocaat bestuursrecht en aanbestedingsrecht bij NautaDutilh, Rotterdam.