Foto:

‘Defensie op orde, bevoorraad en getraind’

Marieke de Hoon16 October 2017

#VUkabinet Minister van Defensie: Marieke de Hoon

Marieke de Hoon

‘Op dit moment is de staat van de krijgsmacht kritiek. De jarenlange bezuinigingen op defensie draaien we onmiddellijk terug en we gaan een veelvoud investeren van wat de nieuwe coalitie nu wil inzetten. De bezuinigingen waren gebaseerd op een droom van een soort aanstaande relatieve wereldvrede. En op een naïeve gedachte dat Nederland buiten conflicten kan blijven en beschermd wordt door bondgenoten. De wereld is er echter één van steeds meer mensen, die inherent conflict met elkaar hebben, die kampen met een opwarmende aarde en met toenemend migrerende bevolkingen.’

‘Een rijk en succesvol land kan het zich niet veroorloven toe te kijken hoe massageweld en terrorismehaarden ontstaan, mensensmokkel bijna vrij spel heeft, en de interne veiligheid bescherming nodig heeft. Andere landen zullen altijd hun eigen veiligheid prioriteren boven die van ons. Hoewel internationale samenwerking cruciaal is, moet onze eigen krijgsmacht in staat zijn de belangen van Nederland en de internationale rechtsorde te beschermen.’

‘Defensie moet op orde, bevoorraad en getraind zijn om te kunnen doen wat nodig is. Daarvoor moeten ook meer vrouwen toetreden: het idee van de militair als mannenberoep is achterhaald. Ik ga werk maken van diversiteit bij defensie en expliciete uitsluiting en impliciete vooroordelen aanpakken.’

Marieke de Hoon is universitair docent internationaal recht.


VU-kabinet


Lees ook de plannen van de andere 11 ministers uit het VU-kabinet. Je betaalt bijna geen wegenbelasting meer. Iedereen die actief meedoet, krijgt 4000 euro per jaar. Als het aan het VU-kabinet ligt, wordt de vrije markt voor voedsel afgeschaft. Er komt een belasting op CO2-uitstoot en zoete dranken, defensie komt écht op orde. Nederland wordt met deze 12 ministers mooier, schoner, gezonder en veiliger. Vertrouwen in de toekomst!