Foto:

‘Belasting op CO2-uitstot en steun voor groene ondernemers’

Pieter van Beukering16 October 2017

#VUkabinet Minister van Klimaat: Pieter van Beukering

Pieter van Beukering

‘De uitstoot van broeikasgassen ontstaat in alle geledingen van de economie en is daarom heel moeilijk te bestrijden. De CO2-belasting heeft positieve effecten in alle economische sectoren: het verhoogt de prijs van fossiele brandstoffen, het reduceert vleesconsumptie en vermindert de files.’

‘Ik geloof heilig in groen ondernemerschap. Duurzaamheid biedt jonge ondernemers enorme kansen om te innoveren en nieuwe markten aan te boren. Ik zie steeds vaker dat mijn studenten hun duurzaamheidsambities realiseren als ondernemer en niet als ambtenaar, onderzoeker of adviseur. Ik zou tegen gunstige rentevoorwaarden willen investeren in groene startups. Daardoor versnelt de volgende generatie de transitie naar een duurzaam Nederland. Hard nodig!’
Pieter van Beukerin
g is docent milieueconomie en opleidingsdirecteur Environment and Resource Management. Hij verzorgt de diesrede tijdens de dies natalis van de VU, vrijdag 20 oktober.

VU-Kabinet

Lees ook de plannen van de andere 11 ministers uit het VU-kabinet. Je betaalt bijna geen wegenbelasting meer. Iedereen die actief meedoet, krijgt 4000 euro per jaar. Als het aan het VU-kabinet ligt, wordt de vrije markt voor voedsel afgeschaft. Er komt een belasting op CO2-uitstoot en zoete dranken, defensie komt écht op orde. Nederland wordt met deze 12 ministers mooier, schoner, gezonder en veiliger. Vertrouwen in de toekomst!