Foto:

‘Persoonlijke groei van leerlingen staat centraal’

Jelle Jolles16 October 2017

#VUkabinet Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Jelle Jolles.

Jelle Jolles


‘Het nieuwe onderwijsmotto wordt: de leraar is de motor. We gaan leraren faciliteren om nadrukkelijk ook de persoonlijke groei van de leerling of student te bevorderen. Ik zet sterk in op een brede vorming waarin prominent aandacht bestaat voor bewegen, muziek, drama en cultuur. Kernpunt is om de kansen-ongelijkheid te verminderen door jongeren uit een schrale leer- en leefomgeving extra te stimuleren in deze brede vorming. Zo zorgt onderwijs dat alle jongeren als volwassene zelfstandig hun weg kunnen vinden in onze snel veranderende samenleving.’

‘Ik betrek inzichten uit de gedrags- en cognitieve wetenschappen bij mijn beleidsvoornemens. Naast kennisoverdracht zetten we in op beter leergedrag en zelfinzicht, waardoor leerlingen meer gemotiveerd raken en beter presteren. Dat scheelt de overheid geld, het levert ondernemingszin, maatschappelijke productiviteit én gezondere mensen op.’

 ‘Er komt veel meer toegepast wetenschappelijk onderzoek, om de dialoog tussen samenleving en wetenschap krachtig te bevorderen. Het hele kabinet gebruikt deze inzichten voor vernieuwingen in onderwijs, zorg en bedrijvigheid, maar ook in actuele onderwerpen zoals klimaat en immigratiebeleid.’

Jelle Jolles is universiteitshoogleraar neuropsychologie en auteur van het boek Het tienerbrein.

VU-kabinet

Lees ook de plannen van de andere 11 ministers uit het VU-kabinet. Je betaalt bijna geen wegenbelasting meer. Iedereen die actief meedoet, krijgt 4000 euro per jaar. Als het aan het VU-kabinet ligt, wordt de vrije markt voor voedsel afgeschaft. Er komt een belasting op CO2-uitstoot en zoete dranken, defensie komt écht op orde. Nederland wordt met deze 12 ministers mooier, schoner, gezonder en veiliger. Vertrouwen in de toekomst!