Foto: David Meulenbeld

Nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands is alumna bedrijfskunde

Marjolein de Jong6 December 2021

Tabitha van Krimpen (23) zet haar opleiding bedrijfskunde in om de kerk te hervormen. „Voor jonge mensen die met een backpack op avontuur willen, stel ik voor: ga eens naar je lokale kerk. Misschien is dat wel veel meer grensverleggend dan gedacht.” 

Bedrijfskunde en theologie: een opvallende combinatie. Vertel!

„In de eerste plaats koos ik bedrijfskunde omdat ik het leuk vond om evenementen te organiseren en ik wilde graag de praktische kant daarvan leren. Tegelijkertijd liep ik met geloofs- en zingevingsvragen rond en wilde ik daar ook op een academische manier mee aan de slag. Wie ben ik? Wat wil ik? En wat zijn mijn levensovertuigingen? Ik besloot om ernaast een opleiding theologie te volgen."

„Dat ik antwoorden op die vragen in eerste instantie in het geloof zocht, komt doordat ik uit een Protestants nest kom. We gingen op zondag twee keer naar de kerk en ik leerde dat de Bijbel helemaal waargebeurd is. Dat idee werd tijdens mijn pubertijd beknellend. Op de universiteit was niemand bezig met vragen over de relatie tussen het scheppingsverhaal en de evolutie. Ik leerde dat er ook onjuistheden of tegenstrijdigheden in de Bijbel staan. De betekenis kan verder gaan dan de letterlijke en werd door de symbolische en metaforische laag voor mij juist dieper en rijker. Dat inzicht werkte bevrijdend."

En inmiddels een logische combinatie? 

„Absoluut. De theologie kan veel leren van de bedrijfskunde. Er is binnen de kerk veel behoefte aan meer kennis en visie als het gaat om leidinggeven. Leidinggeven in een bedrijf is dan ook heel anders dan in een kerk, waar je als predikant toch vaak de enige professional bent tussen de vrijwilligers." 

„Daarnaast vinden bijvoorbeeld jonge mensen authentiek leiderschap belangrijk. Dat je als predikant ook je vragen en twijfels deelt, niet alleen een mooi verhaal vertelt. Dat is voor een oudere generatie predikanten niet vanzelfsprekend. Toch is die herkenbaarheid voor mijn generatie belangrijk. Mensen van mijn leeftijd nemen geen dingen aan omdat een predikant of een iemand anders uit de kerk het zegt."

Over jongeren gesproken. In een essay schrijf je dat de wachtkamer van de psychiater voller zit met jongeren dan die van de pastoor. Wat bedoel je daarmee? 

„Studentenpsychologen hebben ellenlange wachtlijsten en er wordt op universiteiten van alles gedaan om het welzijn van studenten te verhogen. Een goede zaak, maar er wordt een heel professioneel apparaat opgetuigd om dat te doen, het wordt geïnstitutionaliseerd. Ik denk dat we meer de schouder van elkaar nodig hebben. Een gesprekje met de buurman in plaats van de professional die behandeltrajecten inzet."


„De kerk is een van de weinige plekken waar je met iemand kan praten die ervoor geleerd heeft, waar er niets tegenover staat. Ook hoeft het lijden of de kwetsbare kant van het leven niet meteen opgelost te worden. En de pastor stuurt geen factuur. Het is niet mijn bedoeling om serieuze psychische aandoeningen te bagatelliseren. Ik heb alleen het idee dat mensen snel denken dat ze niet normaal zijn als ze even niet lekker in hun vel zitten. Ik denk ook dat jongeren soms niet weten dat de zaken waarmee ze strugglen te maken hebben met zingeving."

Waarom denk je dat antwoorden op die zingevingsvraagstukken niet in de eerste plaats bij de kerk worden gezocht?  

„Over de kerk bestaat het vooroordeel dat ze zieltjes zouden willen winnen. Dat gaat echt niet altijd op. Neem een initiatief als NEWconnective dat ook op de VU te vinden is. Daar werken mensen die verbonden zijn aan verschillende levensovertuigingen en religies, maar zij werken zonder agenda en fungeren alleen als luisterend oor en steun voor studenten"

Welk aandeel heeft de kerk in de leegloop, denk je? 

„Vaak is de theologie drukker geweest met dogmatiek, dan de brug slaan naar hedendaagse thema’s als de wooncrisis, eenzaamheid en klimaat. Het is tijd dat kerken in gesprek gaan met jongeren. Niet alleen een boodschap verkondigen. Ze moeten zich verdiepen in wat jongeren bezighoudt en naar hen toe gaan in plaats van jongeren naar de kerk halen. Dat is wat ik noem een bottom-up theologie."

En hoe doen kerken dat praktisch?

„Dat begint al met zorgen dat je website up-to-date is en de activiteiten duidelijk zijn. Nu zijn websites vaak vooral gericht op kerkleden. En een kerkdienst op zondag? Veel van mijn leeftijdsgenoten niet gezien. Het past beter om ook gespreksgroepen te organiseren, avonden waarin levensvragen of culturele uitingen worden besproken en verbonden met de christelijke traditie of bronnen."

„De kerk en de theologie worden ten onrechte losgezongen van de rest van de wereld. In Amsterdam werk ik bij Holy Hub, waar we onlangs een cursus over de Sabbat, de Joodse rustdag, gaven. Wat kun je daarvan leren in een samenleving waarin iedereen maar druk is? En voor jonge mensen die met een backpack op avontuur willen, stel ik voor: ga eens naar je lokale kerk. Misschien is dat wel veel meer een avontuur dan gedacht."