Foto: Eigen beeld

Drie opzienbarende anekdotes over de VU

Marjolein de Jong20 October 2020

Tot op de dag van vandaag weet de rijke historie van de Vrije Universiteit te inspireren. Drie mensen die van de VU-geschiedenis hun werk hebben gemaakt vertellen over hun favoriete anekdotes.

Ab Flipse, universiteitshistoricus

„De Vrije Universiteit is in 1880 begonnen in een kerk: het gebouw waar inmiddels De Kleine Komedie zit. Vijf studenten volgden colleges op de zolder van de kerk. De universiteit was in die jaren het mikpunt van spot. Een aantal studenten van de Universiteit van Amsterdam kalkten boven de deur woorden uit Dantes hel: ‘Lasciati ogni sperenza, voi ch’entrate’ (‘Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt’)."

VU


„Vier jaar later kon het gezelschap verhuizen naar de Keizersgracht 162. Geleidelijk werden steeds meer buurpanden bijgekocht en met gangetjes aan elkaar verbonden. In 1899 werd voor Abraham Kuyper een groot pand naast de universiteit gekocht. Daar woonde hij kort zelf, tot het pand ook onderdeel werd van de universiteit. Naderhand grapten hoogleraren dat de studenten les hadden in de slaapkamer van doctor Kuyper. Inmiddels is het pand een hotel en bij de renovaties bleek de zolder compleet verzakt door de grote hoeveelheid boeken uit de bibliotheek die daar stond."

Liselotte van Neervoort, erfgoedconservator

„Bijzonder voor mij is deze zwart-wit foto die de eerste vrouwelijke student van de VU toont. De foto uit ongeveer 1905 toont Suze ’t Hooft, die zich in 1905 inschreef bij de faculteit rechtsgeleerdheid. De inschrijving ging niet van een leien dakje. Na beraadslaging door de senaat en een stemming waarbij negen hoogleraren voor waren en twee tegen, werd ’t Hooft ingeschreven als student. Na een zeer drukbezochte corpsvergadering werd zij ook toegelaten tot het studentencorps en werd zij lid van het dispuut I.V.M.B.O."

Suze 't Hooft


„Met de inschrijving liep de VU achter op de landelijke trend. Aletta Jacobs was in 1871 als eerste vrouwelijke student in Groningen begonnen, en in de decennia daarna werd het aan de meeste universiteiten gangbaarder dat vrouwen kwamen studeren, al bleef het in kleine aantallen. Op de eerste vrouwelijke hoogleraar moest nog enige tijd worden gewacht. Pas in 1937 werd Gezina van der Molen benoemd tot hoogleraar Volkenrecht. Gelukkig is dit inmiddels wel bijgetrokken, maar tot op de dag van vandaag blijven verschillende netwerken zich inzetten voor gendergelijkheid en diversiteit op de VU. Er zijn nog meer bijzondere VU-voorwerpen en hun verhalen te vinden in het online archief.”

Rolf van der Woude, auteur biografie Willem Hovy

„Zonder Willem Hovy geen Abraham Kuyper, zeg ik altijd. De twee mannen waren een succesvol duo. Kuyper had de ideeën en Hovy het geld. Hovy had in het verleden goed verdiend met brouwerij Vollenhoven die hij had geërfd. Toen hij in aanraking kwam met dominee Kuyper werd hij gegrepen door het ideaal om het Nederlandse volk weer terug te voeren naar de Gouden Eeuw. Hovy zorgde financieel voor Kuyper en kocht een huis voor hem."

VU


„Het is best opvallend dat een gereformeerde man als Hovy bier brouwde, maar bier werd destijds gezien als een gezond alternatief voor sterke dranken zoals jenever. Het werd zelfs aangeraden voor zwangere vrouwen omdat het de moedermelk op gang zou brengen. Na de Tweede Wereldoorlog stortte de bierconsumptie echter in. Toen hebben Amstel en Heineken de brouwerij overgenomen. Jarenlang heeft het recept van het typische bier Vollenhoven Stout op de plank gelegen. Tot het enkele jaren geleden werd ontdekt. Sindsdien mag de brouwerij Poesiat en de Kater het in licentie brouwen.”

De initiatiefnemer van de biografie, Stichting De Gekroonde Valk, heeft bij Uitgeverij Boom weten te regelen dat alumni van de VU bij de aanschaf van het boek ‘Brouwer naast God’ een zogenaamde ledenkorting kunnen krijgen. Daardoor kost het boek (incl. bezorging thuis) slechts € 29,50 in plaats van € 34,50.

U kunt het boek met korting bestellen door de volgende twee handelingen te verrichten:
1. Uw voor- en achternaam, adres en postcode/woonplaats uiterlijk 31 oktober a.s. te mailen naar:

info@gekroondevalk.nl

2. Direct daarna (en ook uiterlijk 31 oktober a.s.) het verschuldigde bedrag van € 29,50 te betalen via deze link, dan wel direct over te maken naar IBAN NL12 INGB 0005 5222 08 t.n.v. Stichting De Gekroonde Valk te Amsterdam.