Foto:

‘VROUWEN, GA DE POLITIEK IN’

Rianne Lindhout12 June 2017

‘Mannen zijn meer bezig met scoren, terwijl vrouwen meer naar de inhoud kijken, meer resultaatgericht zijn en minder met hun ego bezig zijn.’ Dat zegt Marie-Anne van Reijen, adviseur diversiteit en VU-alumna Political Science. Ze was raadslid voor GroenLinks in Amsterdam en organiseert 23 juni een bijeenkomst om meer vrouwen in de (Amsterdamse) politiek te krijgen.

Wat beweegt jou als adviseur diversiteit en oud-raadslid deze bijeenkomst te organiseren? “Ik ben nu ongeveer driekwart jaar gestopt met politiek en één van de dingen die me bij blijft, is het gebrek aan diversiteit, of representatie. Je ziet het bij de landelijke verkiezingen ook weer, het rijtje witte, mannelijke lijsttrekkers. Dat is geen vertegenwoordiging van iedereen die in Nederland woont. Terwijl ik om me heen zoveel vrouwen zie die geschikt zijn voor de politiek. Daar kun je heel lang over blijven praten, maar ik ben iemand die dan in de actiemodus gaat. Ik kan me voorstellen dat er een heleboel vrouwen zijn die nog nooit hebben nagedacht over een functie in de politiek, of die de weg naar de politiek of een politieke partij nog niet hebben gevonden. Daar wil ik ze graag bij helpen.”

Hoe heb jij de politiek ervaren en waaraan merk je het gemis aan diversiteit? “Het raadswerk is het mooiste en het leukste wat er is! Bezig zijn om de stad mooier en beter te maken en het gevoel dat je daar echt iets in kunt betekenen, daar werd ik heel gelukkig van. Helaas kon ik mijn politieke functie niet meer combineren met mijn baan, darom ben ik gestopt.

‘Ik heb zien gebeuren dat A niet voor een voorstel van B wilde stemmen, puur omdat B er dan mee zou scoren’

Het gemis in diversiteit zag ik onder andere terug in de cultuur. Het lijkt alsof er nu vooral ruimte is voor één type persoonlijkheid, namelijk de persoon die het hoogste woord voert, vooral zichzelf in de schijnwerpers wil spelen en meer bezig is met scoren dan met de inhoud. Terwijl je juist met een groep mensen met een verschillende benadering, perspectief en achtergrond tot betere besluitvormig komt. Ik heb zien gebeuren dat partij A niet voor een voorstel wilde stemmen van partij B, puur en alleen omdat B er dan mee zou scoren. Terwijl ze het er inhoudelijk grotendeels mee eens waren. Mannen en vrouwen verschillen daarin. Mannen zijn meer bezig met scoren en zichtbaar zijn, terwijl vrouwen meer naar de inhoud kijken, meer resultaatgericht zijn en minder met hun ego bezig zijn.

Die cultuur is zo belangrijk, omdat het ook binnen de politiek gaat over wie er mee mag praten en naar wie er geluisterd wordt. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Vrouwen moeten anderhalf keer zo goed zijn om erkend te worden. En dat is helemaal niet zielig, maar het moet wel veranderen.

‘Vrouwen moeten anderhalf keer zo goed zijn om erkend te worden’
Marie-Anne van Reijen

Het streven is om 50% vrouwen ‘van kleur’ uit te nodigen. Wat bedoel je daar precies mee? “Op dit moment zijn 35 van de 45 gemeenteraadsleden wit, dat is 77 procent. Het aandeel vrouwen van kleur in de raad is nog geen 9 procent. Dat komt niet overeen met de diverse bevolking van Amsterdam (meer dan de helft komt niet oorspronkelijk uit Nederland, red.). Elke Amsterdammer moet zichzelf vertegenwoordigd zien en elke Amsterdammer moet raadslid kunnen worden. Een goede afspiegeling vergroot ook de kans dat alle onderwerpen die leven in de samenleving ook op de politieke agenda terechtkomen. En als ze op de agenda komen, moeten alle perspectieven van de Amsterdamse bevolking worden meegenomen. Als vrouw heb je een ander perspectief én een andere ervaring. Vanuit elke andere etnische achtergrond breng je ook weer een ander perspectieven en andere ervaringen mee. Op die manier leidt diversiteit ook tot betere besluitvorming. Amsterdam is zo rijk in diversiteit, dat moeten we benutten. Wanneer het merendeel van de raadsleden man, wit, hetero en hoogopgeleid is, worden zeker dat niet alle perspectieven van alle Amsterdammers meegenomen.

Doe jij behalve deze bijeenkomst meer aan dit issue? “Ik ben bezig met een reeks interviews met vrouwelijke raadsleden uit de vier grote steden. Ik bespreek met hen onder andere hoe ze politiek actief zijn geworden. Eén van de dingen die elke keer terug komt, is dat het voor hen goed heeft gewerkt om een rolmodel te hebben. Doordat ze een vrouw zagen die politiek actief was, konden ze ook zichzelf daar zien zitten.”

‘Doordat ze een vrouw zagen die politiek actief was, konden ze ook zichzelf daar zien zitten’

Ik ben ook blij dat De partij van Sylvana Simons meedoet aan de verkiezingen in Amsterdam. Zij zullen ook andere partijen dwingen om kritischer te kijken naar hun lijst en meer diversiteit aan te brengen.”

Waarom is het onderscheid tussen mannen en vrouwen zo belangrijk? Persoonlijk lijkt het mij bijvoorbeeld misschien nog wel belangrijker om meer bèta’s in de politiek te krijgen. Of lager opgeleiden. Zij hebben ook een heel ander perspectief. “Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, maar moeten wel gelijkwaardig zijn, ook in de politiek. Bijvoorbeeld ook lager opgeleiden en mensen met een beperking moeten de weg naar de volksvertegenwoordiging vinden. De beweging Wij staan op, die zich inzet voor een betere positie van mensen met een beperking, heeft een brief geschreven aan de formateur, met oplossingen waarmee mensen met een beperking kunnen leven zoals ieder ander.”

Kom je ook?

Vrijdag 23 juni organiseert Marie-Anne van Reijen in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger de bijeenkomst Meer vrouwen in de politiek. Lees alle info en meld je aan via Facebook.

De politiek in. Doen of niet? Oud-PvdA-Tweedekamerlid Tanja Jadnanansing helpt je samen met VU-studenten bij je besluit.